Våra fastigheter

Rohm & Co Förvaltning AB erbjuder attraktivt boende i centrala stadsdelar som Tingvallastaden, Herrhagen, Lamberget och Norrstrand. 

Vi har även ett flertal funktionella butiks-, kontors- och industrilokaler av bra standard på strategiska lägen runt om i Karlstad.

Våra fastigheter

Järnvägsgatan 9

Tingvallastaden

Norra Allén 25

Norrstrand

Herrhagsgatan 39

Herrhagen

Herrhagsgatan 28

Herrhagen

Vasagatan 10

Herrhagen

Vasagatan 12

Herrhagen

Mellqvistgatan 1

Herrhagen

Långgatan 23

Herrhagen

Karlagatan 14

Herrhagen

Engholmsgatan 12

Lamberget

Engholmsgatan 14

Lamberget

Engholmsgatan 16

Lamberget

Lokaler

Lokaler