Professionell förvaltning av attraktiva fastigheter

Rohm & Co Förvaltning AB erbjuder attraktivt boende i centrala stadsdelar som Tingvallastaden, Herrhagen, Lamberget, Bellevue och Norrstrand. Vi utför teknisk och ekonomisk förvaltning av egna och andras fastigheter.

Vi förvaltar egna och andras fastigheter

Rohm & Co Förvalning AB är en engagerad och aktiv förvaltare med egna fastigheter i de centrala delarna av Karlstad.

Vår verksamhet bygger på aktiv förvaltning med en service som medverkar till trivsamma bostäder och funktionella lokaler. Förvaltning utförs både på egna och andras fastigheter.

Bra bostäder i attraktiva områden

Vi har ett eget fastighetsbestånd med attraktiva bostäder i stadsnära områden som Tingvallastaden, Herrhagen, Lamberget, Bellevue och Norrstrand.

Funktionella lokaler

Vid sidan av bostäder erbjuds även ett flertal kommersiella lokaler. Företaget förfogar över butiks-, kontors- och industrilokaler på strategiska lägen runt om i Karlstad.

Vi förvaltar även företagshotellet Briketten på Lamberget med ett flertal företag som hyresgäster. Briketten inrymmer också Rohm & Co Förvaltnings eget kontor.

Historik

Rohm & Co är ett lokalt familjeföretag, bildat av Kjell-Åke Rohm 1975.

Under 1980-talet förändrades den ursprungliga ägarbilden då lokalt välkända Wermlands Invest under en period ansvarade för driften.

1993 återtogs ägandet av Kjell-Åke Rohm tillsammans med Arne Bengtsson och Bengt Davidson. Året därefter lämnade Kjell-Åke Rohm företaget för annan verksamhet. Företaget delades därefter upp i två verksamhetsgrenar under namnen Rohm & Co Bygg AB samt Rohm & Co Förvaltning AB med Arne Bengtsson och Bengt Davidson som ägare.

Under drygt fyrtio år har Rohm & Co Förvaltning AB successivt expanderat. Förvaltningsuppdragen har blivit fler och fastighetsbeståndet har steg för steg utökats.

Företaget ägs idag av Arne Bengtsson. Vi finns idag på Pelletsgatan 7 i Karlstad i en fastighet som byggdes av Rohm & Co i mitten av 80-talet.

Sedan 1999 ingår även Clarion Collection Hotel Drott i företagsgruppen.

Rohm & Co Förvaltning AB är minoritetsägare i intressebolagen Rohm & Co Bygg AB och Rohm & Co Fastighets AB.