Servicehälsans kontor

Välkommen

Rohm & Co Förvaltning AB
Pelletsgatan 7
652 21 Karlstad

Tel. 054-850 200
info@rohm.se

Kontaktpersoner

Björn Bengtsson

VD/ Fastighetsförvaltning
bjorn@rohm.se

Arne Bengtsson

Fastighetsförvaltning
arne@rohm.se

Lisa Bratt

Administration
lisa@rohm.se