Våra lokaler

Vid sidan av bostäder erbjud Rohm & Co Förvaltning även ett flertal kommersiella lokaler. Företaget förfogar över funktionella butiks-, kontors- och industrilokaler av bra standard på strategiska lägen runt om i Karlstad.

Är du intresserad av att hyra en lokal; kontakta oss på tel 054-850 200 eller via mail: info@rohm.se.